Læringsvideoer om dans fra kvenske og norsk-finske miljøer

Hvordan har kvenene danset? Lær hvordan du kan danse jenkka, potku-masurkka og tikkuristi. Videoene er basert på innsamlingsprosjektet om dans og bevegelse med kvensk tilknytning, som Astrid Serine Hoel gjennomførte i 2020.