Læringsvideoer om dans fra kvenske og norsk-finske miljøer

Hvordan har kvenene danset? Lær hvordan du kan danse jenka, masurka og tikkuristi. Videoene er basert på innsamlingsprosjektet om dans og bevegelse med kvensk tilknytning, som Astrid Serine Hoel gjennomførte i 2020.